Znalecké posudky jsou vypracovány pro potřeby:

 Dále nabízím:
Vypracování znaleckých posudků v oboru Doprava – řešení dopravních nehod.

Vypracování znaleckých posudků o stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením motorového nebo přípojného vozidla.

All rights reserved | Designed by Ivan Coufal 2007

[XHTML 1.0] [CSS]